www.ou.nl

Zoeken

StudiePlaza leren studeren

Ga naar www.ou.nl

Home Studiecoach Schrijven Beter leren schrijven Schrijfstijlen

  Schrijfstijlen

  Er zijn gemeenschappelijke kenmerken waaraan de teksten moeten voldoen. Deze standaards zijn in de jaren 1990 ontwikkeld en worden steeds meer als normen gehanteerd.
  Ze schrijven voor hoe de opbouw van een artikel moet zijn, hoe er geciteerd mag worden, welke eisen er gesteld worden aan interpunctie, lengte etc.

  Een ruwe indeling in de voorgeschreven stijlen resulteert in drie gangbare stijlen:

  • De APA-stijl (American Psychological Association)
  • Chicagostijl (Chicago Manual of Style)
  • MLA-stijl (Amerikaanse Modern Language Association)
   

  De APA-stijl

  Bij de faculteit Psychologie en andere disciplines die sterk op de sociale wetenschappen georiënteerd zijn, wordt de ‘APA-stijl’ gehanteerd, ontwikkeld door de American Psychological Association.
  In deze stijl wordt uitgegaan van een lijst met aangehaalde werken aan het eind van de tekst.
  In de tekst zelf wordt bij citaten en parafrases naar items uit de lijst met geraadpleegde werken verwezen door middel van vermelding van de auteur(s), het jaar van publicatie en bij citaten ook altijd het paginanummer. Verwijzingen naar auteur(s) en jaar van publicatie staan veelal tussen ronde haakjes, maar kunnen ook in lopende tekst worden verwerkt.

  Voor parafrases waarin de auteur van de brontekst in de lopende tekst wordt genoemd, wordt altijd de verleden tijd of het perfectum gebruikt.

  Bij vermelding van het paginanummer wordt altijd 'p.' voor het paginanummer genoteerd.

  Als binnen één tekst meermalen naar eenzelfde bron wordt verwezen, volstaat aanduiding van het jaartal bij de eerste vermelding.
   
   

  De Chicago-stijl

  De stijl die wordt voorgeschreven door de klassieke ‘Chicago Manual of Style’ is tamelijk gangbaar in de filosofie en in algemene werken. Kenmerkend voor deze stijl is het verwijzen naar bronnen met behulp van voet- of eindnoten (onderaan de pagina, resp. aan het eind van de tekst), eventueel in combinatie met een lijst van geraadpleegde werken aan het eind van de tekst.
  Voet- of eindnoten kunnen verschillende functies vervullen Bibliografische noten verwijzen naar bronnen voor geciteerde of geparafraseerde passages.
  Explicatieve (of informatieve) noten bevatten extra inhoudelijke informatie die belangrijk genoeg is om te vermelden maar die het verloop van de eigenlijke tekst in de weg staan
   
   

  De MLA-stijl

  Literatuurwetenschappers en taalkundigen hanteren de ‘Humanities Style’, die ontwikkeld is door de Amerikaanse Modern Language Association (MLA), kortweg de MLA-stijl.
  De basis van deze stijl is de lijst van de aangehaalde werken die aan het eind van de publicatie wordt opgenomen.

  www.uwsp.edu
   
   

  Delen

  Workshop

  Endnote

  Er is een workshop Endnote op 8 okt 2016 om 10:30 te Utrecht. Er zijn nog 10 plaatsen.

  Klik hier om te reserveren

  Teksten structureren met Word

  Structureren met Word

  Een handig elektronisch hulpmiddel om je tekst te structureren.

  Klik hier voor de Outlinetool

  Tip ons!

  tip

  Zijn er thema's die jou kunnen helpen?

  Tip ons